TaksiApp

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Mõiste "meie" viitab rakenduse TaksiApp omanikule Indreks Reis OÜ-le (registrikood: 10395867), mis on registreeritud aadressil Peterburi tee 47a, Tallinn, Harjumaa 11415, Eesti.

 

1. Isikuandmed, mida töötleme

 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Sõitja geoasukoht, sõidu aeg ja marsruut.
 • Arveldusinfo.
 • Vaidluste lahendamine.
 • Seadme identifitseerimisteave, millele TaksiAppi rakendus on installitud.

2. Andmetöötluse eesmärgid

 • Kogume ja töötleme isikuandmeid eesmärgiga, et ühendada sõitjad autojuhtidega, et nad saaksid tõhusamalt navigeerida.
 • Näitame teenuse tõhususe tagamiseks autojuhtidele geoasukoha andmeid ja sõitja telefoninumbrit. Geoasukoha andmeid kogutakse ainult siis, kui TaksiAppi rakendus on sisse lülitatud.
 • Kasutame geoasukoha andmeid transporditeenustega seotud kvaliteediprobleemide lahendamiseks.
 • Sõitjate TaksiAppi rakenduse uuendustest teavitamiseks kasutame kontaktteavet.
 • Kogume andmeid autojuhtide ja sõitjate läbitud marsruutide kohta geograafilise katvuse analüüsiks, et anda autojuhtidele kõige tõhusamate marsruutide soovitusi.
 • Teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse teiega ühenduse võtmiseks.
 • Osutatud transporditeenuste maksete üksikasju saame juhtide nimel sõitjate maksete töötlemiseks.
 • Andmeid kogutakse individuaalselt ja säilitatakse vaidluste ja teenuse kvaliteediga seotud probleemide lahendamiseks.

3. Õiguslik alus

 • Isikuandmeid töödeldakse sõitjatega sõlmitud lepingu alusel teenuste osutamiseks. Kogume ja töötleme sõitjatele esitatud isikuandmeid TaksiAppi rakenduse installimise ja kasutamise ajal. TaksiAppi teenuste kasutamise eelduseks on nõusolek identifitseerimis- ja geoasukoha andmete töötlemisega.
 • Isikuandmeid võidakse töödelda ka seaduslikel alustel, näiteks petturlike maksete uurimisel ja tuvastamisel.

4. Andmete saajad

 • Sõitjate isiklikud andmed avalikustatakse ainult TaksiAppi tellimuse vastu võtnud juhile. Juhile näidatakse sõitja nime, telefoninumbrit ja geoasukoha andmeid.
 • Veoteenuse lõpetamisel on andmed juhile uuesti varjatud.
 • Tagasiside sõitjate pakutavate teenuste kvaliteedi kohta on anonüümne ning juhid ei näe hinnangu ja tagasiside andnud sõitja nime ega telefoninumbrit.

5. Turvalisus ja andmetele juurdepääs

 • Teenuste osutamise ajal kogutud isikuandmeid edastatakse ja säilitatakse Zone Media Ltd. andmekeskustes, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. Ainult Indreks Reis OÜ volitatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele ja seda vaid teenuste kasutamisega seotud probleemide (sh transporditeenuste vaidlused) lahendamiseks.
 • Geoasukoha andmeid töödeldakse anonüümsel kujul ja isikustatakse ainult juhul, sõitjaga seotud geoasukoha andmeid on vaja kasutada vaidluste või pettuste lahendamiseks.
 • Uurimuslikel ja teaduslikel eesmärkidel kasutatakse andmeid identifitseerimata vormis (anonüümselt).

6. Andmete parandamine

 • Oma isiklikele andmetele pääsete ligi ja saate neid värskendada TaksiAppi rakenduse kaudu.

7. Säilitamise tähtajad

 • Teie isiklikke andmeid säilitatakse seni, kuni teie sõitja konto aktiivne on. Kui teie konto on suletud, siis kustutatakse isikuandmed (vastavalt käesolevas punktis sätestatud põhimõtetele) andmebaasidest, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste ennetamise eesmärgil.
 • Pange tähele, et TaksiAppi rakenduse kustutamine teie isiklikke andmeid ei kustuta.
 • Juhul kui TaksiAppi rakendust pole aasta aega kasutatud, teavitame teid sellest ja palume teil konto aktiivsust kinnitada. Kui te meile ei vasta, siis konto suletakse ja isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste ärahoidmise eesmärgil.

8. Andmete kustutamine

 • Samuti peaksite meeles pidama, et iga teie isikuandmete kustutamise taotlust on võimalik rahuldada ainult siis, kui kustutame ka teie konto. Selle tulemusel ei saa te kustutatud konto kaudu TaksiAppi rakendust kasutada.
 • Vastame e-postiga saadetud mistahes isikuandmete kustutamise taotlusele kuu aja jooksul ja täpsustame andmete kustutamise perioodi.

9. Otseturundus

 • Kasutame otseturundussõnumite saatmiseks teie e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit, kui olete meile selleks taksiapp.ee kodulehe või TaksiAppi rakenduse kaudu loa andnud. Meil on võimalik otseturundussõnumeid isikupärastada, kasutades teavet selle kohta, kuidas te rakenduse teenuseid kasutate (kasutamise sagedus, reisid, maksed).
 • Kui te ei soovi enam otseturundussõnumeid saada, klõpsake saadud e-kirja allosas või TaksiAppi rakenduse profiiliosas lingil «Loobu tellimusest».

10. Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe teenuse (taksiapp.ee@gmail.com) kaudu või pöördudes TaksiAppi andmekaitseametniku poole (taksiapp.ee@gmail.com).
 • Järelevalveasutuseks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee), kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@aki.ee.