TaksiApp

KASUTUSTINGIMUSED

Mõiste "meie" viitab rakenduse TaksiApp omanikule Indreks Reis OÜ-le (registrikood: 10395867), mis on registreeritud aadressil Peterburi tee 47a, Tallinn, Harjumaa 11415, Eesti.

TaksiAppi rakenduse kasutamiseks peate nõustuma allpool kirjeldatud tingimustega:

 

1. Üldsätted

1.1 TaksiAppi rakendus pakub sõitjate ja juhtide ühendamiseks infoteenust ega osuta transporditeenust. Transporditeenuseid osutavad autojuhid ainult teiega sõlmitud lepingu alusel. Autojuhid osutavad teenuseid iseseisvalt, kas isiklikult või transpordiettevõtte kaudu.

1.2 TaksiAppi rakenduse kasutamiseks peate sisestama sõitja mobiiltelefoni numbri, mis lingitakse rakenduse kontoga, salvestatakse meie andmebaasis ja kasutatakse kasutajatunnusena. Kui te ei kasuta enam TaksiAppi rakenduse kasutajakontoga seotud telefoninumbrit, peate meid sellest 14 päeva jooksul teavitama, et saaksime teie telefoninumbri andmebaasist kustutada. Juhul kui te meid sellest ei teavita, võib teie mobiilioperaator sama telefoninumbri teisele isikule edastada, kelle on seejärel võimalik rakenduse kasutamisel teie andmeid näha.

1.3 Juhul kui te käesolevaid TaksiAppi kasutustingimusi järgite, siis antakse teile vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja privaatsuseeskirjadele tasuta, ainuõiguseta ja mitte üleantav õigus rakendust kasutada. Käesolevate kasutustingimuste rikkumise, rakenduse terviklikkuse või autojuhtide turvalisuse ohustamise korral on meil õigus teie rakenduse kasutamise õigus ühepoolselt tühistada.

2. Tellimus ja teenuste tühistamine

2.1 Juhul kui esitate transporditeenuse tellimuse ja juht selle vastu võtab, loetakse teenus vormistatuks ning sellega sõlmite teie valitud tingimustel juhiga teenuse osutamise kohta eraldi lepingu, mille sisestasite tellimuse vormistamisel (tellimuse aadress, kohaletoimetamise aadress jms). Rakendus ei paku reise ega ole teie poolne kokkulepe juhiga, kuid püüame aidata teil kõiki vaidlusi lahendada.

2.2 Teenuse tühistamist peetakse olukorraks, kui tellimus on vormistatud, juht on selle vastu võtnud ja olete klõpsanud rakenduses tellimuse tühistamisele. Juhul kui tühistate tellimuse 24 tunni jooksul mitu korda, siis on meil õigus rakenduses teie konto hoiatusena mõneks ajaks blokeerida. Tellimuste pidevate tühistamiste korral on meil õigus konto jäädavalt blokeerida.

2.3 Juhul kui juht saabub tellimiskohta ja sõitja saab teate sõiduki saabumise kohta, kuid ei jõua sõidukisse rakenduses näidatud kindlaksmääratud aja jooksul, loetakse tellimus tühistatuks.

2.4 Mõningatel juhtudel on autojuhil õigus tellimus tühistada. Nimetatud olukordade eest rakendus ei vastuta.

3. Teenuste eest tasumine

3.1 Transporditeenuste eest on võimalik tasuda sularahas, rakenduse boonustega, ettemaksukontolt või muul rakendusse sisseehitatud viisil.

3.2 TaksiApp tegutseb transporditeenuse pakkujate kaubandusagendina pakkudes sõidu eest tasumise teenust rakendusse sisseehitatud tööriistade abil. Teie kohustus transporditeenuse pakkuja ees täidetakse, kui vastav summa teie boonuselt või ettemaksu kontolt debiteeritakse või TaksiAppi pangakontole kantakse.

4. Boonussüsteem

4.1 Kliendi poolt tasutud lõpuleviidud sõitudelt võime vastavalt kehtivale boonusmäärale tasuda boonuseid.

4.2 Boonused kogunevad mistahes makseviisiga tasutud summa puhul, välja arvatud kui summa on tasutud boonuskonto abil.

4.3 Saadud boonuseid kliendile välja ei maksta ja neid saab kasutada ainult järgmistel sõitudel.

4.4 Meil on õigus boonused kasutustingimuste rikkumisel või pikaajalisel kasutamata jätmisel osaliselt või täielikult tühistada.

5. Rakenduse vastutus

5.1 TaksiAppi rakendust osutatakse sellisena „nagu see on“ ja „nii nagu see on saadaval“. Rakendus ei taga, et sellele juurdepääs on katkematu või vigadeta. Tarkvaras esinevate vigade korral proovime need parandada nii kiiresti kui võimalik, kuid rakenduse funktsioneerimine võib teatud intervallidega katkeda.

5.2 Tuginedes kehtivatele sõitja ja juhi rakenduse kasutamistingimustele kohustume aitama lahendada kõiki sõitjate ja autojuhtide vahel tekkivaid vaidlusi. Kuigi rakendus ei ole veoteenuste pakkuja, siis juhul kui vaidlust pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse kõik puuduste ja teenuste kvaliteediga seotud probleemid vastavalt veoteenuste osutaja või vastava riigiasutuse eeskirjadele.

5.3 Teeme kõik selleks, et meie rakendust kasutaksid ainult sõitjaid ja oma elukutset austavad autojuhid. Kohustume ergutama häid juhte ja karistama autojuhte, kelle kohta sõitjad kaebusi esitavad. Sellega seoses palume teil täita rakenduse tagasiside vorm või taksiapp.ee kodulehel.

6. Sõitja vastutus

6.1 Teenuse tellijana vastutate makse tasumise ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu eest.

6.2 Juhi auto või varustuse kahjustamise korral on juhil õigus nõuda teilt kahju hüvitamist. Juhul kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on meil õigus teie rakenduse kasutamise õigus blokeerida. Keerukamatel juhtudel võidakse vaidlus edastada vastavatele riigiasutustele.

7. Kasutustingimuste muudatused

7.1 Kasutustingimuste oluliste muudatuste korral saate sellekohase teate e-posti või rakenduse kaudu. Juhul kui jätkate rakenduse kasutamist, nõustute muudatustega automaatselt.

8. Lõppsätted

8.1 Kasutustingimusi reguleeritakse, tõlgendatakse ja rakendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kui kasutustingimustest tulenevat vaidlust pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus lõplikult Harju maakohtus, Tallinnas.

 

Käesolevate kasutustingimuste jõustumise kuupäev: 01.12.2019.